kontakt@aarshk.dk

Aars HK Covid-19 retningslinjer

Det er vigtigt at understrege, at retningslinjerne for håndbolden forudsætter, at man følger anvisningerne fra sundhedsmyndighederne og politiet.

Bestyrelsen i Aars HK fremhæver følgende:

Generelt:

 • Symptomer? Personer med symptomer på Covid-19 eller som har været i nær kontakt med personer smittet med Covid-19 må ikke møde til kamp eller træning
 • Vask hænder tit eller brug håndsprit
 • Hold afstand og begræns fysisk kontakt – der skal veksles mellem træningsøvelserne: med og uden kropskontrakt
 • Alle træningshjælpemidler sprittes af efter brug
 • Undgå større forsamlinger (følg anvisningerne)
 • Følg hallernes anvisninger (antal personer i omklædningsrum, andre lokaler osv.)

Kampafvikling:

 • Der må kun være ét hold af gangen i omklædningsrummet og anvisningerne fra hallen for antal personer pr. omklædningsrum skal overholdes
 • Der må ikke foregå opvarmning i selve hallen under kampe
 • Kampens deltagere skal ud af hallen, inden der må komme nye ind
 • Ingen spillere må forlade hallen i pausen. Pauserum for udehold: i “hullet” ved branddøren op mod cafeen. Pauserum for Aars HK: i “hullet” ved redskabsrummet
 • Tidtagerne skal afspritte: tidtagerbordet, udskiftningsbænke og målstolper

Indgang/Udgang

 • Indgang til hal 1: døren længst oppe mod cafeen
 • Udgang hal 1: døren længst oppe mod uret
 • Indgang til hal 2: døren midt i hallen
 • Udgang hal 2: døren under uret

Tilskuerne

 • Tilskuerne SKAL sidde ned under hele kampen
 • I hal 1 må tilskuerne IKKE sidde på de “røde” sæder, da man kun må sidde på hver anden stol – der er 140 siddepladser i hal 1
 • I hal 1 skal udeholdets tilskuere sidde i “udebaneafsnittet”, som er fra tidtagerbordet og væk fra cafeen
 • I hal 2 skal tilskuerne sidde med min. 1 meters afstand – der er 80 siddepladser i hal 2
 • I hal 2 skal udeholdets tilskuere holde til venstre – hjemmeholdet går til højre
 • Afstanden skal stadig opretholdes selvom man er i familie sammen/nær kontakt med hinanden
 • Hallen skal tømmes mellem hver kamp
 • I begge haller gælder, at spillernes forældre har fortrinsret til kampene. Når de er på plads, kan resten gå ind i hallen, indtil den er fyldt op til de pladser der er til rådighed
 • Hvis hallen bliver fyldt/alle siddepladser er optaget vil hallen blive lukket

Der henvises i øvrigt til sundhedsstyrelsens retningslinjer om COVID1-19 på sst.dk og mere specifikt omkring retningslinjerne omkring håndbolden på jhf.dk og dhf.dk.

Aars HK’s Corona-ansvarlige er Charlotte Christensen, som man kan henvende sig til i tvivlstilfælde. Charlotte skal omgående orienteres, hvis der er én på eller omkring holdet, som testes positiv for Covid-19. Charlotte kan kontaktes på 30 22 65 98 eller mail: charlotteogmorten@mail.dk.

Bestyrelsen i Aars HK