kontakt@aarshk.dk

Aars HK Covid-19 retningslinjer

Det er vigtigt at understrege, at retningslinjerne for håndbolden forudsætter, at man følger anvisningerne fra sundhedsmyndighederne og politiet.

Bestyrelsen i Aars HK fremhæver følgende:

Generelt:

 • Symptomer? Personer med symptomer på Covid-19 eller som har været i nær kontakt med personer smittet med Covid-19 må ikke møde til kamp eller træning
 • Vask hænder tit eller brug håndsprit
 • Alle træningshjælpemidler sprittes af efter brug
 • Undgå større forsamlinger (følg anvisningerne)
 • Følg hallernes anvisninger (antal personer i omklædningsrum, andre lokaler osv.)

Kampafvikling:

Hal 1 og 2 deles hver op i 2 zoner: 1 udøverzone og 1 tilskuerzone

 • Indgang til hal 1: døren længst oppe mod cafeen
 • Udgang hal 1: døren længst oppe mod uret
 • Indgang til hal 2: døren midt i hallen
 • Udgang hal 2: døren under uret

Udøverzonen(spillere ,trænere/ledere, officials og dommer):

 • I Udøverzonen, må der maksimalt befinde sig 50 personer.
 • Spillere i alderen 18 – 69  år skal have Coronapas, mens øvrige er fritaget
 • Umildbart efter kampen skal udøvere gå mod omklædningen, her anses udøvere som gæster i IØ.

Tilskuerzonen:

 • I tilskuerzonen skal alle på 15 år og ældre have Coronapas. OBS. dette gælder også spillere og ledere fra tidligere kampe.
 • Tilskuere må ikke have verbal eller fysisk kontakt med deltager fra udøverzonen, og SKAL sidde ned under hele kampen
 • I tilskuerzonen i hal 1, er der plads til 80-90 personer, hvor vi garantere 20 pladser til udeholdet.
 • I tilskuerzonen i hal 2, er der plads til 35 personer, udeholdet må maksimalt have 10 tilskuere med.
 • Kommer man ind hal 1 eller 2 og alle pladser er besatte er man nødsaget til at forlade hallen. Det er anvist( mærkater og minestrimmel), hvor man ikke må sidder.
 • Efter kampen forlader alle hallen af udgang (Der er ensrettet).

Omklædning

 • Der er 6 omklædningsrum og mulighed for at tage bad efter kamp. Maksimale antal personer i omklædningen er angivet på døren til omklædningen.
 • Vi opfordre hold der ikke spiller med harpiks til at klæde om og bade hjemme.

Der vil løbende blive taget stikprøve kontrol af Coronapas. Er man her ikke i stand til at fremvise gyldigt Coronapas bliver man bedt om at forlade IØ

Der henvises i øvrigt til sundhedsstyrelsens retningslinjer om COVID-19 på sst.dk og mere specifikt omkring retningslinjerne omkring håndbolden på jhf.dk og dhf.dk.

Aars HK’s Corona-ansvarlige er Charlotte Christensen, som man kan henvende sig til i tvivlstilfælde. Charlotte skal omgående orienteres, hvis der er én på eller omkring holdet, som testes positiv for Covid-19. Charlotte kan kontaktes på 30 22 65 98 eller mail: charlotteogmorten@mail.dk.

Bestyrelsen i Aars HK