Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Aars Håndboldklub

MANDAG, DEN 30. MARTS 2020 KL. 19.00

I ”Cafeen” i Idrætscenter Østermarken

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og to stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent
 5. Udvalgsberetninger
 6. Valg af formand
 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af suppleanter
 9. Valg af revisorer
 10. Behandling af evt. indkomne forslag
 11. Kåring af årets to Aars HK’ere
 12. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsættes skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Som sædvanlig serveres der snitter efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen for Aars Håndboldklub