Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Aars Håndboldklub

ONSDAG DEN 29. MARTS 2023 KL. 19.00

I Idrætscenter Østermarken

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og to stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent
 5. Udvalgsberetninger
 6. Behandling af evt. indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af suppleanter
 9. Valg af revisorer
 10. Kåring af årets to Aars HK’ere
 11. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsættes skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Vi forkæler alle fremmødte med snacks og drikkevarer ved ankomst samt kaffe og kage efter den formelle del af generalforsamlingen.

Vel mødt

Bestyrelsen for Aars Håndboldklub