Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Aars Håndboldklub

ONSDAG DEN 30. MARTS 2022 KL. 19.00

Restaurant Messen

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og to stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent
 5. Udvalgsberetninger
 6. Valg af formand
 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af suppleanter
 9. Valg af revisorer
 10. Forslag til ændring af vedtægter*
 11. Behandling af evt. indkomne forslag
 12. Kåring af årets to Aars HK’ere
 13. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsættes skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

*De konkrete forslag til ændring af klubbens vedtægter kan rekvireres ved henvendelse til Claus Johansen via mail: claus.johansen.79@gmail.com

Vi forkæler alle fremmødte med snacks og drikkevarer ved ankomst samt kaffe og kage efter den formelle del af generalforsamlingen.

Vel mødt

Bestyrelsen for Aars Håndboldklub