Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Aars Håndboldklub

Onsdag den 16 juni 2021 kl 19.00

I gymnastiksalen i Idrætscenter Østermarken.

Tillader Corona-restriktionerne os ikke at afholde generalforsamlingen med fysisk fremmøde, vil vi via klubbens hjemmeside og Facebook-profil orientere om eventuel udskydelse eller afholdelse med virtuelt fremmøde.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og to stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent
 5. Udvalgsberetninger
 6. Valg af kasserer
 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af suppleanter
 9. Valg af revisorer
 10. Behandling af evt. indkomne forslag
 11. Kåring af årets to Aars HK’ere
 12. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsættes skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Som sædvanlig serveres der snitter efter generalforsamlingen, såfremt generalforsamlingen afholdes med fysisk fremmøde.

Bestyrelsen for Aars Håndboldklub