Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Aars Håndboldklub MANDAG DEN 15. JUNI 2020 KL. 19.00 i Idrætscenter Østermarken
Dagsorden
1. Valg af dirigent og to stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent
5. Udvalgsberetninger
6. Valg af formand
7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisorer
10. Behandling af evt. indkomne forslag
11. Kåring af årets Aars HK’ere
12. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsættes skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen afvikles efter gældende COVID-19 retningslinjer og således med forventet max. på deltagerantallet i niveauet 30-50 personer.
Hvis antallet af fremmødte overstiger det max. tilladte, vil generalforsamlingen blive livestreamet via klubbens Facebookside.
Efter den formelle generalforsamling vil der blive serveret lidt at spise.
Mvh.
Bestyrelsen for Aars Håndboldklub