Facebook-top

Generalforsamling 2018 i Aars HK

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Aars Håndboldklub

ONSDAG, DEN 7. MARTS 2018 KL. 19.00

i Idrætscenter Østermarkens cafeteria

Dagsorden

1.    Valg af dirigent og to stemmetællere

2.    Bestyrelsens beretning

3.    Fremlæggelse af regnskab

4.    Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent

5.    Udvalgsberetninger

6.    Valg af formand

7.    Valg af nye bestyrelsesmedlemmer

8.    Valg af suppleanter

9.    Valg af revisorer

10.  Behandling af evt. indkomne forslag

11.  Kåring af årets Aars HK’er

12.  Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsættes skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Som sædvanlig serveres der snitter efter generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen for Aars Håndboldklub

Indkaldelsen som PDF